به وب سایت رسمی شرکت نهراب زیست خوش آمدید. مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و تصفیه انواع فاضلاب صنعتی 

 

سیستم بیو راکتور غشایی (MBR)

بیوراکتور غشایی (MBR)

بیوراکتور غشایی (MBR) از یک راکتور بیولوژیکی(biological reactor) با بیومس معلق و ممبرن های میکروفیلتراسیون با سوراخهای به قطر اسمی 0.1 تا 0.4 میکرومتر جهت جداسازی مواد جامد ، تشکیل شده و کاربرد زیادی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب دارد. برای جداسازی پساب تصفیه شده از بیومس فعال ممکن است بیوراکتورهای رشد معلق هوازی یا بی هوازی به همراه راکتور غشایی بیولوژیکی بکار رود.سیستم های غشایی می توانند پسابی در حد ترکیب پساب های حوض ته نشینی ثانویه و میکروفیلتراسیون پساب خروجی از تصفیه خانه تولید نماید.از این راکتورها می توان برای تصفیه فاضلاب شهری،صنعتی و نیزمصارف استفاده مجدد استفاده کرد.


مزایای سیستم بیوراکتور غشایی (MBR)
مفهوم سیستم های MBR عبارت است از استفاده از یک بیوراکتور و میکروفیلتراسیون به عنوان یک واحد فرایندی جهت تصفیه فاضلاب از طریق جابجایی و تکمیل روش جداسازی مواد جامد در زلال ساز ثانویه و واحد فیلتراسیون نهایی.قابلیت حذف زلال ساز ثانویه و بهره برداری در غلضت های بالاتر MLSS مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:
1-میزان بارگذاری حجمی بالاتر و در نتیجه زمان ماند هیدرولیکی(HRT) پایین تر.
2-زمان طولانی ماند برای ذرات جامد و متعاقب آن کاهش تولید لجن در حد صفر و در نتیجه عدم نیاز به تجهیزات جمع آوری و دفع لجن.
3-راهبری در مقادیر پایین تر اکسیژن محلول(DO) و احتمال به وقوع پیوستن همزمان نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در SRT بالاتر.
4-کیفیت بالای پساب خروجی و در مقابل،میزان پایین کدورت،باکتری،TSS و BOD.
5-فضای کم مورد نیاز برای تصفیه آب و فاضلاب.


جدول زیر مقادیر معمول برخی پارامترها را در خروجی سیستم بیوراکتور غشایی نشان می دهد.

    پارامتر         واحد          غلظت معمول  
     BOD    mg/l            5>
     COD

   mg/l

          30>
     NH3

   mg/l

           1>
   Total N

  mg/l

           10>
     P

  mg/l

         0.5>
   کدورت

   NTU

           1>

 

کاربردهای سیستم بیوراکتور غشایی

به دلیل قابلیت بالای این سیستم در تصفیه آب و فاضلاب و کیفیت بسیار بالای پساب خروجی، در موارد بسیاری از این سیستم استفاده می شود. از جمله موارد کاربرد این سیستم عبارتند از:

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب