طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

 شاخصهای آزمایشی ابزار اولیه ای هستند که گردانندگان تصفیه خانه برای اطلاع و پایستن کار تصفیه خانه به کار می گیرند. شاخصهای آزمایشی عموما از طریق آزمایشات شیمیایی اندازه گیری می شوند که متاسفانه در بیشتر تصفیه خانه ها چنین امکاناتی در نظر گرفته نمی شود تا بتوان به کمک آنها مسایل را ارزیابی نمود. اما باید در نظر گرفت که نتایج حاصل از آزمایش نه تنها شرایط  فرآیند تصفیه را ارزیابی می نماید بلکه مشکلاتی را به وجود خواهد آمد و عوامل موثر در عملکرد متفاوت تصفیه خانه را نیز تعیین می کند. از این رو لازم می نماید در تصفیه خانه ای که میزان جریان بالایی از فاضلاب تصفیه می شود و بحث استفاده مجدد نیز مطرح است، امکانات مربوط به انجام آزمایش  و تعیین مقدار پارامترهایی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد در محل تصفیه خانه به وجود آید. در غیر این صورت باید از امکانات آزمایشگاهی مراکز علمی برای تعیین شاخصهای آزمایشی سود جست.

مهم ترین آزمایشات فاضلاب شامل موارد ذیل است:
1-    اکسیژن محلول (D.O)
2-    اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
3-    اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
4-    آزمایش تعیین میزان اکسیزن محلول مورد نیاز
5-    مواد معلق (SS)، مواد معلق فرار (VSS)
6-    آزمایش ته نشینی 30 دقیقه ای
7-    مواد مغذی یا نوترینت ها (P&N)
8-    PH
9-    روغن و چربی (Oil & Grease)
10-    دما (T)
11-    آزمایشهای میکروسکپی
12-    عمق پوشش لجن
13-    اسیدیته و قلیائیت
14-    آزمایشهای جار
15-    دبی یا میزان جریان (Q)
16-    زمانهای ماند
17-    مقادیر مواد شیمیایی که به سیستم افزوده می شود
18-    حدود ارتفاع مایعات در حوضچه ها

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب