طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

سیستم IFAS

سیستم یکپارچه لجن فعال فیلم ثابت(IFAS) سیستمی است که به صورت ترکیب فرایند های لجن فعال و فیلم ثابت ساخته شده است تا بتواند از مزایای دو روش مذکور به صورت همزمان استفاده کند.این سیستم به منظور رسیدن به پارامترهای پساب خروجی خیلی سختگیرانه تر و یا افزایش بارگذاری بدون نیاز مستقیم به افزودن مخزن، لجن اضافی را برای تاسیسات تصفیه پیشنهاد می کند.به این صورت که بدون افزایش حجم راکتور به باکتریهای اضافی اجازه می دهد که بر روی سطح ثابت بنشینند و لذا نیاز به افزایش جمعیت باکتریایی رشد معلق جهت افزایش بازده از بین می رود.

فرایند لجن فعال، دارای خصوصیت انعطاف پذیری فرایند بوده و درجه بالایی از تصفیه را مهیا می کند.فرایندهای فیلم ثابت ذاتاً پایدار بوده و در مقابل شوکهای آلی و هیدرولیکی مقاوم هستند.جاگذاری مدیای فیلم ثابت در حوض های لجن فعال مزایای هر دو روش را وارد فرایند می کند.

مزایای روش IFAS

1-MLSS موثر بالا بدون بارگذاری زیاد جامدات زلال ساز.

2-نیتریفیکاسیون ارتقا یافته.

3-مقاومت در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی و اعتماد پذیری سیستم.

4-پایداری سیستم بهبود داده شده.

5-بهبود شاخص حجمی لجن(SVI) و متعاقب آن امکان ته نشینی مناسب و کاهش مشکلات فرار لجن و بالکینگ.

6-کاهش تولید لجن و صرفه جویی اقتصادی.

انواع سیستم های IFAS

سیستم IFAS با مدیای پخش شده: سیستم مدیای پراکنده، می تواند از اسفنج های متخلخل یا سیلندرهای بالدار که در تانک لجن فعال معلق یا شناورند،استفاده کند(بسته به چگالی مواد).این نوع سیستم ها اختلاط بهتر و سطح خارجی بیشتری را باعث می شوند.

سیستم IFAS با مدیای ثابت:این سیستم می تواند هم توسط مدیای مصنوعی انعطاف پذیر و هم توسط صفحات ساخته شده از PVC تکمیل گردد.

کاربرد سیستم IFAS

سیستم IFAS در دو قالب ارتقای تصفیه خانه ها و نیز ساخت تصفیه خانه های جدید وارد تاسیسات تصفیه فاضلاب شهری و تصفیه فاضلاب صنعتی شده است.طراحی سیستم های جدید با این فرایند باعث کاهش حجم تانک می گردد.مشابه آن در بهینه سازی تاسیسات موجود،افزایش ظرفیت تصفیه به همراه دیگر مزایای فرایند رشد ثابت قابل دستیابی است.لذا می توان عمده ترین کاربرد این سیستم ها را در افزایش ظرفیت تصفیه بدون کاهش کیفیت پساب خروجی، بهبود تصفیه موجود بدون تغییر فرایند و ظرفیت تصفیه خانه و در نهایت حذف مواد مغذی به واسطه فرایند بهینه سازی شده جهت رسیدن به استانداردهای پساب جدید، بدون تغییر در ظرفیت کلی تصفیه خانه دانست.

درصورت نیاز به توضیحات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب