مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

بازیافت آب یا تصفیه پیشرفته پساب و بازیابی مجدد آن فرآیند قابل اطمینانی است که در طی آن فاضلاب به آب قابل استفاده مجدد تبدیل می شود.بازیافت آب استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای مصارف سودمند، از قبیل آبیاری کشاورزی و خنک سازی در صنعت است. فاضلاب شهری تصفیه شده حاوی بسیاری از منابع قابل اطمینان و مهم نسبت به فاضلاب های رسیده از جریان های بازگشتی کشاورزی، سیلاب های بارانی و تخلیه های صنعتی است.

 

روند کمبود آب جهانی در آینده

 

از حجم کل آب شیرین تجدید پذیر فقط 31 درصد از آن برای مصارف انسان قابل دسترس است. در مقیاس جهانی، آب های برداشتی سالانه برای آبیاری بیش از 65 درصد از کل مصارف انسان را تشکیل می دهد. آب مصرفی صنعت حدود 20 درصد و مصرف شهری حدود 10 درصد است. کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه مخصوصا مصر و عربستان از جمله کشورهایی هستند که کمترین آب شیرین را در اختیار دارند.
در حال حاضر پروژه های اصلاح و بازیافت آب در کشورهای فقیر از نظرمنابع آب، به صورت فزاینده ای پیاده سازی می شود. دیگر عوامل از قبیل نفوذ آب شور در منابع آب شیرین در مناطق ساحلی و ممنوعیت دفع پساب فاضلاب در محیط های زیست حساس، همانا در تصمیم گیری برای بازیافت آب تاثیر خواهد گذاشت. اثرات ناشی از افزایش فعلی و آتی جمعیت جهان، احتیاجات آب و کمبود ناحیه ای و جهانی آب، آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی، توزیع غیریکنواخت منابع آبی و خشکسالی های دوره ای،نیز در ضرورت بازیافت پساب مطرح می گردد لذا 
سازمان ها و متخصصین آب و فاضلاب را  به دنبال منابع جدیدی جهت تأمین آب می باشند. تکنولوژی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب با کیفیت بالا به عنوان یک منبع آب قابل اعتماد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابداع روش های تصفیه پیشرفته فاضلاب می توان بخش عمده ای از فاضلاب های صنعتی و نیز فاضلاب های بهداشتی را مورد تصفیه قرار داده و پساب تصفیه شده را به سیکل استفاده مجدد بازگرداند. همچنین با توجه به قرار گیری کشور ما در منطقه کم آب جهان و محدودیت دسترسی به منابع آبی در بخش وسیع از کشور، استفاده از فاضلاب تصفیه شده در مصارف گوناگون می تواند گزینه بسیار مناسب و مقرون به صرفه جهت تامین آب مورد نیاز صنایع مختلف باشد که در عین حال منجر به حفظ منابع آبی موجود و جلوگیری ار اتلاف آب و آلودگی محیط زیست نیز می شود.

دلایل بازیافت آب

• آب ازجمله منابع محدود است و جوامع به طور فزآینده ای کمتر تمایلی به یک بار استفاده از آب دارند.
• مشخص شده است که بازیافت آب به صورت زیاد و خوب، تحقق یافته است.
• کیفیت آب اصلاح شده برای مصارف غیرآشامیدنی از قبیل آبیاری، خنک سازی صنعتی و آب شستشو، مناسب است. بنابراین تهیه منبع آب تکمیلی عامل موثر و کارآمد در مصرف آب می باشد.
• برای رسیدن به هدف توسعه پایدار منابع آب، اطمینان از راندمان بالای مصرف آب ضروری است.
• بازیافت و اصلاح آب با سازماندهی منابع و افزایش راندمان انرژی در تصفیه به مصرف کننده نهایی آب، خدمت می رساند.
• بازیافت آب با کاهش تخلیه حجم پساب تصفیه شده در آب های طبیعی به حفاظت از محیط زیست می پردازد.


مزایای بازیافت آب
• حفاظت از منابع آب شیرین
• مدیریت عناصر ضروری که می تواند منجر به تخریب محیط زیست شوند.
• مزایای اقتصادی با کاهش نیاز به منابع آب اضافی و ساختن زیرساخت ها، اصلاح آب درمکان های توسعه شهری، که منابع کافی وجود ندارد و بهای آب زیاد است، قابل استفاده است.
• آب اصلاح شده از پساب تصفیه شده حاوی عناصر ضروری بوده که اگر این آب برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده شود، مقدار کمی کود شیمیایی برای رشد محصول را تامین می کند. بنابراین آب اصلاح شده نیاز به کود شیمیایی را برآورده می کند که نتیجه آن حفظ منابع است.

انواع بازیافت آب

مهمترین موارد کاربردی بازیافت آب برای آب های بازیابی شده حاصل از فاضلاب های شهری به ترتیب نزولی حجم مصرف در زیر آمده است. اکثریت پروژه های بازیافت آب برای استفاده های غیرآشامیدنی از قبیل کشاورزی، فضای سبز و مصارف صنعتی، مصرف می شوند. در مکان هایی که آب زیرزمینی با آب اصلاح شده تغذیه می شود می توان به طور غیر مستقیم آب آشامیدنی را بازیافت نمود.

1-آبیاری کشاورزی: این مورد در حال حاضر بیشترین نوع استفاده از پساب تصفیه شده در دنیا می باشد.با توجه به اینکه در کشور ما مصارف کشاورزی بیشترین مقدار مصرف آب را به خود اختصاص می دهد، می توان با استفاده از تکنیکهای استفاده مجدد از پساب، منبع آبی مناسبی را برای  بخش کشاورزی و گلخانه های تجاری تأمین کرد.

2-آبیاری مناظر طبیعی: شامل آبیاری پارکها، مناظر طبیعی اطراف فضاهای اداری، تجاری و صنعتی و نیز فضای سبز اطراف مناطق مسکونی می باشد.به دلیل گستردگی مساحت این مناطق آب قابل توجهی صرف این امور می گردد که می تواند از طریق بازگردانی و بازیابی پساب مورد استفاده در منازل، ادارات و فضاهای تجاری ( فاضلاب بهداشتی ) بخش عمده ای از آن را تأمین نمود.

3-بازیافت و اصلاح صنعتی در صنایع بخصوص در بخش فرایندهای آبی و خنک سازی: آب تبرید که برای مصارف برج ها و استخرهای تبرید بکار می رود، عمده ترین میزان بازگردانی را در صنعت به خود اختصاص می دهد. در استفاده از پساب جهت خط تولید صنایع مختلف اغلب به دلیل نیاز به آب با کیفیت مطلوب لازم است بسته به شرایط، باید روش های تصفیه پیشرفته متناسب انتخاب گردیده و  پساب تصفیه شده بعد از ارتقای کیفیت به خط تولید بازگردانده شود.

4-تغذیه منابع آب زیر زمینی: این عمل هم از طریق حوضچه های پخش پساب و هم از طریق تزریق مستقیم به آبخوان های زیر زمینی انجام می شود.

5-مصارف تفریحی و زیست محیطی: شامل تعداد زیادی از مصارف غیر آشامیدنی از قبیل ایجاد دریاچه های تفریحی، تزریق به تالاب ها، افزایش جریانات سطحی و رودخانه ها، تجدید جریان ها، شیلات ها و تولید برف در پیست اسکیاست.

6-مصارف غیر آشامیدنی شهری: مصارفی از قبیل آتش نشانی، تهویه مطبوع، فلش تانک، آب مورد نیاز جهت ساخت و ساز.برای مصارف حاضر عموماً بایستی سیستم مختصری جهت بازگردانی نصب گردد که هزینه آن در مقابل هزینه ناشی از صرفه جویی بسیار اندک بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

7- بازیافت آشامیدنی: مخلوط با مخازن آب، مخلوط با آب زیرزمینی، هدایت آب به آبرسانی شهری

انتخاب روش تصفیه

روش تصفیه فاضلاب و نوع سیستم انتخابی جهت بازگردانی و استفاده مجدد از پساب تابع نوع پساب تولید شده اولیه، کیفیت پساب اولیه، نوع کاربرد پساب بعد از تصفیه و  کیفیت مورد نیاز پساب جهت بازگردانی و استفاده مجدد می باشد. لذا با توجه به گستردگی روش های تصفیه نوین و نیز کیفیت های بسیار متفاوت فاضلاب به ویژه در مورد فاضلاب های صنعتی، انتخاب روش تصفیه فاضلاب نیازمند بررسی و مطالعه جامع از وضعیت موجود و تعیین ویژگی های پساب اولیه می باشد. 

بسته به کیفیت مورد نیاز، سیستم های مختلف از جمله سیستم های غشایی نظیر بیوراکتور غشایی MBR، فیلتراسیون غشایی اسمز معکوس، سیستم های تصفیه BNR جهت حذف ازت و فسفر و روش های پیشرفته جذب و سایر سیستم های تصفیه پیشرفته می توان جهت بازیافت استفاده کرد.

در همین راستا شرکت فنی مهندسی نهراب زیست با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود و با بکارگیری جدیدترین تکنولوژی ها اقدام به طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستم های تصفیه پیشرفته فاضلاب با هدف بازیابی و استفاده مجدد از پساب و در عین حال کاهش هزینه های مربوط به تامین منابع آبی مورد نیاز صنایع می نماید. از جمله پروژه های موفقیت آمیز اجرا شده توسط این شرکت پروژه تصفیه و بازیابی پساب صنعتی و بهداشتی کارخانه ایران خودرو خراسان به ظرفیت 800 متر مکعب در شبانه روز می باشد که پساب تصفیه شده به عنوان منبع آب ورودی به دستگاه اسمز مکعوس(RO) جهت تامین آب مورد نیاز خط تولید مورد استفاده قرار گرفته است. 

 لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید. 

درباره ما

 

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش هوادهی گسترده (EAAS)
یکی از اصلی ترین فرآيند های تصفیه بیولوژیکی هوازی، فرایند لجن فعال می باشد که در حال حاضر به عنوان متداولترین فرایند براي تصفيه بيولوژيکي فاضلابهاي شهري و صنعتي استفاده مي شود. از بین روش های مختلف لجن فعال روش هوادهی گستره (Extended Aeration Activated Sludge) یکی از کارامد ترین و پرکاربردترین روش های تصفیه فاضلاب می باشد. چون مواد آلي فاضلابها منبع غذائي ميکرو ارگانيسم‌ها هستند، تماس فاضلاب با تعداد بسيار زيادي ميکروارگانيسم اساس جريانهاي تصفيه بيولوژيکي است تا آلوده‌کننده‌ها در زمان کوتاهي از آب حذف شوند. شرايط محيطي مانند وجود اکسيژن، مواد غذائي معدني، pH و حرارت بايد در حدي نگه داشته شوند تا رشد ميکروب‌ها بخوبي انجام گيرد. بعد از جدا شدن آلوده‌کننده‌هاي آلي، ميکروب ها به شکل لجن از فاضلاب جدا شده و به حوضچه تصفيه بازگردانده مي‌شوند و آب تصفيه شده تخليه مي‌گردد.
پکیج هوادهی گسترده (EAAS) ساخت شرکت نهراب زیست به سه شکل فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی و در ظرفیت های مختلف جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی جوامع کوچک و متوسط قابل اجرا می باشد. این پکیج ها با راندمان تصفیه بسیار بالا، به صورت صد در صد استانداردهای تخلیه زیست محیطی را برآورده می نمایند. هوادهی در سیستم مذکور به روش عمقی و از طریق پخش¬کننده¬های مخصوص (دیفیوزرها) که در کف وجود دارد انجام می¬گیرد و بنابراین در مقایسه با سیستم¬های هوادهی سطحی با مشکلات راهبری و نگهداری کمتری مواجه می¬باشد. در این سیستم از هیچ¬گونه تجهیزات پیچیده¬ مکانیکی و الکترونیکی استفاده نمی¬شود، بنابراین هزینه نگهداری و راهبری آن بسیار ناچیز می¬باشد.

کاربردهای پکیج هوادهی گسترده (EAAS)

 • تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات، کارگاه ها، مجتمع‌ها و ویلاهای مسکونی، ساختمان های اداری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، رستوران‌ها،پادگان ها، کمپ‌های کارگری، مجتمع‌های تفریحی و...
 • تصفیه فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی

ویژگی های پکیج هوادهی گسترده (EAAS) شرکت نهراب زیست

 • راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب و رسیدن به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در پساب خروجی از پکیج
 • سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازی پکیج
 • قابلیت اجرا به صورت دفنی و غیر دفنی
 • عدم تولید بو و هر گونه آلودگی زیست محیطی
 • امکان سازگاری با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور
 • اشغال فضای بسیار کم و قابلیت تغییر اندازه ابعاد براساس شرایط محل نصب
 • عدم نیاز به اپراتور متخصص و تمام وقت
 • برخورداری از کلیه واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه کامل پساب
 • شوک پذیری بیشتر نسبت به بار آلی و هیدرولیکی ورودی در مقایسه با سایر روش ها
 • سهولت در بهره برداری و نگهداری و قابلیت ارتقاء ظرفیت تصفیه فاضلاب تا دو برابر
 • قیمت پایین و اقتصادی به ویژه در ظرفیت های کمتر از 500 مترمکعب در شبانه روز
 • یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی پکیج هوادهی گسترده (EAAS) شرکت نهراب زیست

 • پکیج هوادهی گسترده (EAAS) شرکت نهراب زیست شامل واحدهای زیر می باشد: آشغالگیر، مخزن متعادلسازی، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن کلرزنی و هاضم لجن
 • شاسی کشی کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی
 • آشغالگیر ریز میله ای از جنس استنلیس استیل
 • پمپ مستغرق فاضلاب
 • بلوئر هوادهی در ظرفیت های مختلف با توجه به دبی فاضلاب
 • هوادهی عمقی با کمک دیفیوزرهای حباب ریز (Fine Bubble)
 • مخرن پلی اتیلنی، میکسر و پمپ تزریق جهت کلرزنی
 • پمپ برگشت لجن از نوع ایرلیفت
 • تابلو برق تمام اتوماتیک (PLC)

 

                                                             

 

سپتیک تانک 
سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد . سپتیک تانک تشکیل شده است از انبار سرپوشیده ای که از بتن آرمه یا پلی اتیلن ساخته شده و فاضلاب پس از ورود به انباره و بعلت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر انباره بیرون می رود . مواد ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتریهای بی هوازی هضم میشود . از این فرایند غیرهوازی در تصفیه فاضلاب می توان بدون استفاده از تکنولوژی پیچیده و پرهزینه روشهای معمول، تصفیه فاضلاب را با هزینه بسیار کمتر و به نحو مطلوبتری به انجام رساند . در این روش در صورتیکه به فاضلاب اکسیژن نرسد، باکتریهای هوازی فعالیت رشد و نمو خود را از دست داده و در عوض باکتریهای بی هوازی فعالیت خود را شروع می کنند. کار این باکتریها براین اساس است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب بدست می آورندو به عبارت دیگر این باکتریها برخلاف باکتریهای هوازی، مواد نامبرده را احیاء می کنند .

نتیجه این فعالیت ، تجزیه مواد آلی ناپایدار و تبدیل آنهابه نمکهای معدنی پایدار و نیز گازهایی از قبیل گاز هیدروژن سولفوره ، گاز متان ، گاز کربنیک و گاز ازت می باشد .به این ترتیب ، ترکیبات آلی موجود در فاضلاب توسط یک دسته از میکروارگانیسم ها به اسید استیک و گازهای دی اکسید کربن و هیدروژن تبدیل و سپس بوسیله دسته دیگری از میکروارگانیسم ها به گاز متان تبدیل می شود که گاز متان حاصله خود موجب از بین رفتن باکتریهای موجود می گردد .

کاربردهای پکیج سپتیک تانک
پکیج های سپتیک تانک شرکت نهراب زیست جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی، ویلایی ، هتلها، مراکز درمانی ،کمپ ها، بیمارستانها ، کارخانجات ، فاضلابهای شهری و روستایی ، مراکز آموزشی ، پادگانها ، پایانه های باربری و مسافربری و . . . میتوان استفاده نمود .


ویژگی های پکیج سپتیک تانک شرکت نهراب زیست
• مناسب جهت تصفیه پساب واحدهای کوچک
• سرعت و سهولت حمل و نصب آن در هر مکان
• هزینه پایین ساخت، نصب و راه اندازی
• هزینه پایین نگهداری و تعمیرات
• بدون تجهیزات متحرک و الکترومکانیکال
• بدون نیاز به مصرف انرژی
• عدم نیاز به فضا و مکان گسترده 
• قابل نصب در هر عمقی متناسب با پروژه
• عدم نیاز به اپراتور متخصص و تمام وقت

3

 

سپتیک تانک های شرکت نهراب زیست در ظرفیت های مختلف به شکل پلی اتیلنی و فایبرگلاس به صورت پیش ساخته و نیز بتنی( قابل اجرا در محل) موجود می باشد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت دقیق محصولات با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب