طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

گندزدایی

گندزدایی به نابودی بخشی از ارگانیزم های بیماری زا اطلاق می گردد و در طی این فرایند تمامی ارگانیزم ها از بین نمی رود.در زمینه تصفیه فاضلاب، چهارنوع ارگانیزمی که بیشترین سابقه ایجاد بیماری را دارند عبارتند از باکتری ها، اوکیست ها و کیست های پروتوزوئایی،کرم های روده و ویروس ها.هدف از گندزدایی از بین بردن این گونه ها تا حد ممکن است.

ابزار و روش های گندزدایی

گندزدایی معمولاً توسط روش های زیر انجام می گیرد:

1-عوامل شیمیایی:

عوامل شیمیایی که تاکنون برای گند زدایی مصرف شده اند عبارتند از:کلر و ترکیبات آن،برم،ید،ازن،فنل و ترکیبات فنلیک،الکل ها،فلزات سنگین و ترکیبات وابسته،رنگ ها،صابون ها و دترجنت های سنتتیک،ترکیبات چهارگانه آمونیوم،پروکسید هیدروژن،پراستیک اسید،انواع قلیاها، و انواع اسیدها.از بین این موارد،معمولترین گندزداها مواد شیمیایی اکسید کننده بوده و کلر یکی از این مواد است که مصرف جهانی دارد.

2-عوامل فیزیکی:

عوامل فیزیکی که می توانند به عنوان گندزدا به کار روند عبارتند از گرما،نور و امواج صوتی.برای مثال حرارت دهی آب تا نقطه جوش،قسمت اعظم باکتریهای غیر اسپور را نابود خواهد کرد.از گرما عمدتاً در صنایع نوشابه سازی و تولید آب معدنی و لبنیات استفاده می شود.

نور آفتاب نیز عمدتاً به دلیل اینکه بخشی از طیف الکترومغناطیس آن را اشعه ماورابنفش(UV) تشکیل می دهد،گندزدای خوبی است.برای گندزدایی از فاضلاب معمولاً از لامپ های مخصوص اشعه ماورابنفش استفاده می شود.

3-ابزار مکانیکی:

باکتری ها و دیگر ارگانیزم ها، در طی تصفیه توسط ابزار مکانیکی نیز حذف می شوند.برای مثال در آشغالگیر،دانه گیر و نیز حوض های ته نشینی مقادیری از میکروارگانیزم ها حذف خواهد شد.

4-پرتوافکنی:

انواع اصلی پرتوافکنی، عبارتند از الکترومغناطیس،اکوستیک و ذرات.مثلاً به دلیل قدرت نفوذ بالای اشعه گاما،این اشعه برای گندزدایی آب و فاضلاب بکار می رود.همچنین، استفاده از تابش شعاع الکترونی با انرژی بالا برای پرتوافکنی بر روی فاضلاب و لجن اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.

انتخاب نوع گندزدایی،بسته به عوامل متعددی دارد که از آن جمله می توان به قابلیت دسترسی به روش مورد نظر، هزینه، میزان میکروارگانیزم موجود در فاضلاب ورودی، استاندارد خروجی، کدورت فاضلاب مورد تصفیه و توانایی های اپراتور اشاره کرد.

کاربرد گندزدایی:

اصولاً عمده مواردی که نیاز به استفاده مجدد از فاضلاب یا تخلیه پساب به آبهای پذیرنده می باشد بایستی گندزدایی صورت پذیرد.مثلاً پساب صنعتی برگشت داده شده به واحد های صنعتی در اغلب موارد بایستی عاری از میکروارگانیزم باشد.همچنین در صورتی که میکروارگانیزم های بیماری زا در پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب از حد معینی تجاوز کند احتمال تولید بیماریهای آب برد در مجاورت محیط بالارفته و حتی ممکن است بیماری های واگیردار و کشنده ای از قبیل وبا را به وجود آورد.به همین دلیل استانداردهای زیست محیطی تعداد ارگانیزم های بیماری زا در پساب خروجی از واحد تصفیه را محدود می کند که بایستی با گندزدایی مناسب به این استاندارد دست یافت.در مورد آب تهیه شده جهت آشامیدن یا استحمام و نیز برای مصارف تفریحی از قبیل استخرهای شنا،استاندارها بسیار سختگیر تر بوده و متناسب آن باید گندزدایی دقیقی انجام گیرد.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب