طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

سیستم بیو راکتور غشایی (MBR)

بیوراکتور غشایی (MBR) فناوری جدیدی در صنعت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب می باشد که در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در صنعت تصفیه آب و فاضلاب پیدا کرده است. در این فناوری برای تصفیه فاضلاب، سیستم فیلتراسیون غشایی را در فرآیند لجن فعال ادغام نموده است و کار تصفیه فاضلاب را برپایه روش های بیولوژیکی و فیزیکی انجام می دهد. حوض ته نشینی که از اجزای اصلی تصفیه خانه های متداول لجن فعال می باشد و جهت جداسازی میکروارگانیسم ها از فاضلاب تصفیه شده بر مبنای فرایندهای ته نشینی به کار می رود در روش بیوراکتور غشایی حذف گردیده و عملیات جداسازی به وسیله غشا ممبران صورت میگیرد. استفاده از غشاها که معمولا یا به صورت مستغرق در داخل بیورآکتور و یا در جایگاه های اختصاصی در خارج از بیوراکتور قرار می گیرد، می تواند اثرات گسترده ای بر فرآیند و همچنین طراحی تصفیه خانه های فاضلاب داشته باشد.از جمله مزایای اصلی روش MBR عبارتند از :

  • کیفیت خروجی بالا : استفاده از غشاهای میکروفیلتراسیون با قطر تقریبی 0.2 میکرون، سبب جلوگیری از خروج تمامی جامدات معلق از بیوراکتور می شود. نه تنها بار مواد آلی و نوترینت ها کاهش می یابد بلکه تمام میکروب ها و حتی ویروسها نیز در داخل سیستم نگه داشته می شود. در واقع در سیستم های بیوراکتور غشایی نیازی به در نظر گرفتن جداگانه واحد گندزدایی جهت حذف آلاینده های میکروبی نمی باشد. این فرآیند راهی را برای استفاده مجدد از آب باز نموده است و بدون تصفیه بیشتر پساب، نیازهای بخش نامه های مختلف، از جمله بخش نامه EEC که در مورد کیفیت آب حمام می باشد، را برآورده نموده است. همچنین آب خروجی از دستگاه بیوراکتور غشایی به دلیل کیفیت بسیار بالای تصفیه می تواند به عنوان ورودی دستگاه اسمز معکوس(RO) مورد استفاده قرار بگیرد.
  • اشغال فضای کم : در این فرآیند میکروارگانیزم های مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب به طور کامل در داخل بیوراکتور باقی می مانند که این باعث افزایش غلظت جرم سلولی فعال شده و بنابراین کاهش اندازه راکتور می شود. ممبران ها معمولا وظیفه تانک های ته نشینی را به عنوان واحدهای جداسازی انجام می دهند بنابراین هیچ زلال ساز ثانویه و یا مراحل تصفیه اضافی مورد نیاز نخواهد بود و مشکلات رایج در مخازن ته نشینی نظیر فرار لجن، بالکینگ لجن، عدم شوک پذیری در مقابل بار الی وارده و .. حذف می گردد. از طرف دیگر این امر باعث متراکم شدن شکل کلی تصفیه خانه و کاهش فضای مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب می شود.


اجزای کلی سیستم بیوراکتور غشایی

پیش تصفیه
پیش تصفیه مکانیکی فاضلاب شهری به عنوان یک فناوری دیرینه مناسب در نظر گرفته می شود. آشغال گیرها، الک ها و دانه گیر ها به ندرت در سیستم لجن فعال متداول مورد توجه قرار می گیرد. در یک بیوراکتور غشایی، پیش تصفیه فاضلاب به منظور بهره برداری دایمی و مطمئن واحدهای فیلتراسیون غشایی به کار می رود. ملزومات کارایی و ایمنی سیستم بهره برداری پیش تصفیه مکانیکی در بیوراکتوهای غشایی با کاربرد آن در سیستم های لجن فعال متداول کاملا متفاوت می باشد. در تصفیه خانه لجن فعال متداول معمولا آشغال گیرها می توانند نسبتا درشت منفذ باشند.در سیستم لجن فعال متداول گروه ارفتور، عرض منافذ آشغال گیر معمولا بزرگ تر از 6 میلیمتر است. پس از عبور جریان ورودی فاضلاب از آشغال گیر و سپس، دانه گیر فاضلاب هنوز شامل مواد زیادی است که بر روی فرآیند لجن فعال متداول اثر اندک و یا هیچ داشته اما در یک سیستم بیورآکتور غشایی این مواد مضر تلقی می شود. مواد نامطلوب مانند مو و مواد فیبری مویی شکل که بر روی فیبرهای غشایی و قسمت های دیگر مدول ها یا قاب های فیلتراسیون غشایی تشکیل می شود نیز در این گروه قرار دارد. ذرات پلاستیکی، شاخه ها و برگ ها یا دانه های گیاهی می تواند به سطح غشا صدمه وارد نموده و یا منافذ هواده را در وسایل شستشو با هوا مسدود نماید. چربی یا مواد شناور نیز در بالای فیلترها تجمع می یابد.
همان گونه که غشاها یک مانع فیزیکی برای جامدات معلق شامل مو و مواد فیبری بوجود می آورد، مشاهده می شود که در صورتی که میزان حذف از طریق لجن اضافی کمتر از میزان بار ورودی به سیستم باشد، غلظت مو و فیبرها در سیستم افزایش خواهد یافت. بنابراین حذف مو و مواد فیبری بوسیله آشغال گیرها، الک ها قبل از تصفیه بیولوژیکی یک اقدام ضروری است.


پیش تصفیه ناکافی ممکن است منجر به صدمه زدن و از کار افتادن کل فرآیند فیلتراسیون در ظرف مدت کمتر از یک ماه شود.
برای بهبود این شرایط می توان از طرق مختلفی مانند تمیز کردن غشا، تنظیم هیدرولیکی مدول، افزایش جریان هوا و بازیافت لجن و کاهش غلظت جامدات معلق مایع مخلوط استفاده نمود.


مخزن هوادهی و تامین اکسیژن
بعد از عبور فاضلاب از بخش آشغالگیر مکانیکی فاضلاب وارد حوض هوادهی می شود. هوادهی پارامتری مهم در طراحی و بهره برداری یک سیستم بیواکتور غشایی می باشد که برای تصفیه بیولوژیکی ، اختلاط جرم سلولی و همچنین شستشوی غشا با هوا مورد نیاز است. با وجود کاربرد سیستم های مختلف در بخش بیولوژیکی، شستشوی فیلترهای غشایی توسط هوا و با ساختن لوله های هوادهی امکان پذیر می گردد. اگرچه هدف اصلی از شستشو با هوا تمیز نمودن غشا است، اما شاید به طور مقابل ملاحظه ای در تامین اکسیژن جرم سلولی سهیم بوده و از این رو در بهره برداری بخش بیولوژیکی بیوراکتور غشایی نیز تاثیر به سزایی داشته باشد. انواع مختلفی از هواده ها جهت فرایند های هوادهی در تصفیه بیولوژيکی مورد استفاده قرار می گیرد. اما روش هوادهی عمقی با استفاده از دیفیوزرهای ای پی دی ام (EPDM) بیشترین کاربرد را در تصفیه خانه های لجن فعال متداول دارد.

شستشوی با هوا
فیلترهای غشایی در بیوراکتور غشایی برای تمیز شدن به شستشوی متناوب با حباب های درشت هوا نیاز دارند. هوادهی یک بخش اصلی در طراحی مدول غشایی می باشد. معمولا برای بهره برداری مداوم فیلترهای غشایی، میزان هوادهی بر اساس پیشنهاد سازنده غشا تنظیم می شود. میزان هوادهی مخصوص، صرف نظر از تولید پساب فیلتر شده واقعی، تقریبا 4/0 مترمکعب بر مترمربع در ساعت می باشد. راندمان هواده ها می تواند به غلظت جامدات معلق مایع مخلوط در بیوراکتور مرتبط باشد، اگرچه غلظت این جامدات خود یک فاکتور محدود کننده محسوب نمی شود، اما بر تغییر شکل مایع تاثیر می گذارد.


بخش فیلتراسیون
واحدهای فیلتراسیون غشایی ممکن است یا به طور مستقیم در داخل بیوراکتور قرار گیرد و یا اینکه در مخزن جداگانه ای در خارج از بیوراکتور نصب گردد. پمپ های مکش، تجهیزات تمیزکاری و دمنده ها در مجاورت مخزن فیلتراسیون قرار میگیرد. معمولا فضای مورد نیاز بیوراکتور غشایی در یک تاسیسات با تانک های فیلتراسیون خارجی حدود 30-40 درصد بیشتر از تصفیه خانه های با فیلتراسیون داخلی است. فاضلاب تصفیه شده از طریق پمپ فیلتراسیون از بین مدول های غشایی استخراج می گردد.


راندمان تصفیه بیولوژیکی سیستم MBR 

با توجه به زمان ماند سلولی و نسبت غذا به میکروارگانیسم ، بیو راکتور غشایی به عنوان تصفیه خانه های تثبیت تماسی متعارف بهره برداری می شوند. به هر حال به دلیل کاهش حجم بیوراکتور و فقدان زلال ساز ثانویه، زمان ماند هیدرولیکی به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر است. زمان ماند هیدرولیکی کوتاه باعث فعالیت شدیدتر بیوراکتورهای غشایی جهت فرآیند تصفیه بیولوژیکی می شود که قادر است حتی مقررات سختگیرانه پساب خروجی را در شرایط حداکثر نیز رعایت نماید.از نظر استاندارد میکروبی ، فیلتراسیون غشایی به عنوان یک مانع فیزیکی مانع عبور میکروارگانیسم ها شده و گندزدایی با کیفیت مطلوب را انجام می دهد و تفاوت مشهودی با سیستم های گندزدایی متداول در گستره حذف میکروارگانیسم های مختلف دارد و نیز در بررسی های صورت گرفته روند کاهش اثر گندزدایی در طول زمان تا به حال مشاهده نگردیده است. عملکرد بسیار مفید فناوری غشایی، علاوه بر استفاده از فضای کم و انعطاف پذیری بالادر تصفیه فاضلاب با راندمان بسیار بالاتر از روش های متداول می باشد. میزان حذف بسیار بالای کربن و نوترینت ها توسط سیستم غشایی نسبت به سیستم های متداول تصفیه مشاهده گردیده است. از طرف دیگر حذف فرآورده های دارویی، عناصر جزیی و یا آفت کش ها نیز در تصفیه خانه های بیوراکتور غشایی انجام می گیرد.

 

تصویر سمت راست : خروجی سیستم بیو راکتور غشایی تصویر سمت چپ: خروجی سیستم هوادهی متداول

کیفیت پساب خروجی MBR:

    پارامتر        واحد       مقدار  
BOD5  mg/L    5>
COD

 mg/L

  20>
 کدورت

 NTU

 1>


 بطور کلی می توان از سیستم بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب های شهری و انواع فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی استفاده نمود. به دلیل راندمان بسیار بالای تصفیه در این روش معمولا در صنایع جهت بازیابی پساب های صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در خط تولید مورد استفاده قرار میگیرد. با بکارگیری روش فیلتراسیون غشایی و تلفیق آن با سایر روش های تصفیه شمیمایی و فیزیکی می توان به بالاترین حد تصفیه و استفاده مجدد از پساب رسید. 

شرکت فنی مهندسی نهر آب زیست مفتخر است که با همکاری شرکت  Yuasa ژاپن به عنوان اولین نمایندگی رسمی واردکننده ممبران های غشایی در ایران فعالیت دارد. سیستم های تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی ساخت این شرکت تحت نظارت شرکت Yuasa  و با بکارگیری ممبران های ساخت شرکت Yuasa مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا می باشد.

 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب