مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

کیفیت فاضلاب شهری

میزان و شیوه تصفیه فاضلاب به ویژگی‌های کیفی اولیه فاضلاب ورودی و الزامات موجود برای خروجی بستگی دارد. این خصوصیات بسته به ماهیت بصورت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی دسته بندی می‌شوند. علاوه بر آلودگی‌های منابع آبی، فاضلاب شهری حاوی آلودگی‌هایی خواهد بود که در نتیجه‌ی مصارف خانگی، تجاری و صنعتی هستند.

خصوصیات فیزیکی

عمده ترین خصوصیات فاضلاب شهری شامل کدورت، رنگ، بو، کل مواد جامد (معلق و محلول) و درجه حرارت است.

کدورت فاضلاب عمدتاً در اثر مواد جامد آلی معلق می‌باشد که سوسپانسیون های کلوییدی تا مواد درشت را در بر می‌گیرد.حدود 99.95 درصد از فاضلاب شهری را آب تشکیل می‌دهد.

رنگ فاضلاب شهری تازه که کمتر از 2 تا 6 ساعت سن دارد، قهوه‌ای روشن است. فاضلاب با عمر بیش از 6 ساعت معمولا به رنگ خاکستری درمی‌آید. فاضلاب بیش از حد کهنه خاکستری تیره یا سیاه است.

بوی فاضلاب شهری تازه مانند بوی صابونی یا روغنی و معمولاً آزاردهنده نیست اما فاضلاب مانده در اثر تجزیه بیش از حد باکتری‌های بیهوازی ترکیباتی مانند سولفید هیدروژن که علت اصلی ایجاد کننده‌ی بو است، تولید می‌کند و بوی فاضلاب مشابه بوی تخم مرغ گندیده می‌گردد.

کل جامدات فاضلاب شهری، شامل مواد جامد محلول و معلق است. مواد جامد معلق موادی هستند که پس از صاف کردن نمونه و خشک نمودن توزین می‌شوند. مواد جامد محلول، شامل مواد باقیمانده پس از تبخیر نمونه صاف شده می‌باشد.مواد جامد (معلق و محلول) خود به دو دسته مواد جامد فرار و مواد جامد ثابت تقسیم کمی شوند.بخش عمده مواد جامد فرار را مواد آلی تشکیل می‌دهند، چرا که بیشتر مواد آلی به تغییرات دما و حرارت حساس هستند.عمده ترین مواد آلی موجود در فاضلاب شهری پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها (یا گریس‌ها)، محصولات حاصل از تجزیه آنها و سلول‌های میکروبی می‌باشند.قسمت اعظم مواد جامد ثابت شامل مواد معدنی و نمک‌های موجود درمنبع آبی به علاوه نمک‌های افزوده شده در خلال مصرف مانند آماده‌سازی و و خوردن غذا است. برای فاضلاب شهری در حالت نرمال تقریبا پنجاه درصد کل مواد جامد معلق  است و حدود شصت و پنج درصد از این مواد جامد معلق قابل ته‌نشینی هستند.

درجه حرارت فاضلاب معمولاً بیشتر از دمای آب است زیرا در مصارف شهری مانند شستشو و حمام آب گرم می‌شود. دمای فاضلاب موضوع مهمی است چرا که فرایندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب به دما بستگی دارد.

 خصوصیات شیمیایی

مهمترین مشخصات شیمیایی فاضلاب شهری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، کربن آلی کل (TOC)، اشکال گوناگون نیتروژن و فسفر، یون کلرید، یون سولفات، قلیائیت، pH، یون فلزات سنگین، عناصر کمیاب و آلاینده‌های مقدم هستند.

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) معیاری از میزان مواد آلی موجود در فاضلاب بر حسب اکسیژن مورد نیاز برای اکسید نمودن شیمیایی مواد آلی است. این میزان از طریق جوشاندن و واگردانی متعدد نمونه به داخل ماده اکسید کننده‌ی قوی و تعیین میزان ماده‌ی اکسیدکننده مصرف شده اندازه‌گیری می‌شود.

کربن آلی کل (TOC) معیاری از میزان کربن موجود در مواد آلی فاضلاب می‌باشد. این پارامتر از طریق حذف دی‌اکسید‌کربن موجود، احتراق نمونه و اندازه‌گیری مقدار کربن موجود در دی اکسید کربن متصاعد شده اندازه گیری می‌گردد.

نیتروژن آلی عبارت است از میزان نیتروژن موجود در ترکیبات آلی از قبیل پروتئین‌ها، اوره و مواد ناشی از تجزیه باکتریایی آنها. نیتروژن موجود بصورت یون آمونیوم، یون نیترات، یون نیتریت در فاضلاب شهری ظاهر می شود.

فسفر آلی عبارت است از میزان فسفر موجود در پروتئین ها و محصولات جانبی حاصل از تجزیه آنها. فسفر غیرآلی عبارت است از فسفر موجود در ترکیباتی نظیر یون فسفات و همچنین فسفر غیر آلی ناشی از تجزیه باکتریایی ترکیبات فسفر آلی.

آزمایشاتی نظیر تعیین یون کلراید، یون سولفات، قلیاییت، و pH عمدتاً به منظور ارزیابی قابلیت استفاده مجدد فاضلاب تصفیه شده می‌باشند. دانستن قلیائیت و pH، غالباً در کنترل برخی از فرآیندهای تصفیه مفید هستند. اگر فرایند مورد نظر برای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی باشد باید pH بین 6.5 و 9 باشد زیرا برای این فرآیندها دامنه محدودی از pH الزامی است.

میزان گریس، در کنترل برخی از فرآیندهای زیستی بکاربرده می‌شود زیرا گریس بیش از 5 تا 7 درصد وزن خشک لجن فعال، لخته‌های لجن فعال را پوشانده و در انتقال مناسب اکسیژن مداخله خواهد نمود. 

مقادیر یون فلزات سنگین مانند جیوه، آرسنیک، سرب و... در برآورد میزان تصفیه پذیری فاضلاب حائز اهمیت است، زیرا غلظت‌های مشخص از آنها فرآیندهای بیولوژیکی را محدود می‌کند. 

عناصر کمیاب مانند روی، مس، کبالت و آهن که اکثرشان فلزات سنگین هستند به ندرت در فاضلاب شهری آنالیز می‌شوند اما برای فرآیندهای بیولوژیکی ضروری هستند و غلظت آنها در فاضلاب شهری برای تصفیه کافی هستند.

آلاینده های مقدم (اعم از آلی و غیر آلی) موجود در فاضلاب شهری یا صنعتی در تعیین اینکه این آلاینده‌ها باید در خروجی تصفیه‌خانه پایش شوند، حائز اهمیت هستند. اگر این آلاینده ها در خروجی بیش از مقدار مجاز باشند باید کاهش یابند که این کار معمولاً در منشا، تولید انجام می‌گیرد.

غلظت COD و TOC فاضلاب‌های صنعتی آلی، معمولاً خیلی بیشتر از فاضلاب‌های شهری است. مقادیر نیتروژن آلی، نیتتروژن آمونیاکی، نیتروژن نیتریتی، نیتروژن نیتراتی، فسفر آلی، فسفر غیرآلی، یون فلزات سنگین، میزان گریس و pH بسته به منشا، فاضلاب متغیر است. 

 

 خصوصیات بیولوژیکی


عمده‌ی مشخصات بیولوژیکی فاضلاب شهری، عبارتند از اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (معیاری از مواد آلی)، اکسیژن لازم برای نیتریفیکاسیون نیتروژن آلی و آمونیاکی و جمعیت میکروبی فاضلاب.

اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی (BOD)، عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز باکتری‌ها برای تثبیت مواد آلی تحت شرایط هوازی. از آنجا که میزان اکسیژن، با طول زمان و درجه حرارت تغییر می‌کند، آزمایش استاندارد برای 5 روز در دمای 20 درجه سلسیوس می‌باشد و مقدار حاصله بصورت اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (BOD5) بیان می‌شود. میزان اکسیژن مصرفی توسط باکتری‌های نیترات‌ساز، برای تبدیل نیتروژن آلی و آمونیاکی به نیترات‌ها، اکسیژن مورد نیاز نیتروژنی نامیده می‌شود. فاضلاب شهری حاوی جمعیت میکروب‌هایی همچون باکتری، پروتوزوا، قارچ، ویروس‌ها، جلبک، روتیفر می‌باشد. جمعیت باکتریایی نسبتاً زیاد بوده و ممکن است در محدوده‌ی صد هزار تا صد میلیون سلول در میلی‌لیتر باشد. بیشتر جمعیت باکتریایی، ارگانیسم‌های خاک هستند که از طریق نشتاب وارد شده و در فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی حائز اهمیت می‌باشند. کلیفرم‌ها که عمدتاً اشرشیاکلی و ایروژنوس‌ایروباکتر هستند، در روده‌ی انسان‌ها و سایر حیوانات خونگرم و در خاک یافت شده و تعداد آنها زیاد است. پاتوژن ها یا ارگانیسم‌های بیماری زا که عمدتاً باکتری هستند نیز حضور دارند. آزمایش جمعیت یا تعداد کلیفرم‌ها، در برخی مواقع برای ارزیابی حذف کلیفرم توسط عملیات‌ها یا فرآیندهای تصفیه و برای تعیین مطلوب بودن تخلیه فاضلاب تصفیه شده به مجاری پذیرنده، آب‌های تفریحی، یا حوضچه‌های پرورش ماهی انجام می‌شوند. فاضلاب‌های صنعتی آلی معمولاً دارای غلظت BOD5 بیشتر از فاضلاب‌های شهری و جمعیت میکروبی کمی هستند. تقاضای نیتروژن، بسته به منشا، فاضلاب تغییر می‌کند. فاضلاب‌های صنعتی غیرآلی، از قبیل فاضلاب صنایع آبکاری فلزات معمولاً دارای غلظت BODخیلی کم، مقادیر نیتروژن خیلی کم و جمعیت میکروبی ناچیز هستند.

برای آشنایی با روش‌ها و نحوه تصفیه فاضلاب شهری (فاضلاب بهداشتی) کلیک کنید.

 PACK

 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب