مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

از موقع بکارگیری راکتورهای با جریان پیوسته و استفاده از انواع فرایند لجن فعال در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی ورم کردن یا حجیم شدن (بالکینگ) لجن یکی از مشکلات مهمی بوده است که تصفیه ی بیولوژیکی مواد زائد را تحت تاثیر قرار می داده است. چندین نوع مشکل در ارتباط با جداسازی جامدات در واحد لجن فعال وجود دارد که منجر به اختلال در فرایند لجن فعال و راندمان تصفیه فاضلاب می شود. در زیر به طور خلاصه به عمده ترین دلایل بالکینگ لجن اشاره می شود. 


رشد پراکنده : در یک واحد لجن فعال با بهره برداری خوب باکتری هایی که با فلوک ها همراه نیستند عموما توسط تک یاخته ها مصرف می شوند. حضور این باکتری ها به تعداد زیاد و به صورت سلول های پراکنده منجر به ایجاد پساب کدر می شود. رشد پراکنده، مرتبط با ناتوانی باکتری های تشکیل دهنده ی فلوک در ایجاد فلوک می باشد. 

بالکینگ چسبنده (لزج،ژلاتینی) در این نوع بالکینگ میکروارگانیسم ها در مقادیر زیاد مواد لزج خارج سلولی وجود دارند که به علت تولید زیاد پلی ساکارید خارج سلولی می باشد در نتیجه میزان ته نشینی و تراکم لجن کاهش یافته و در واقع هیچ گونه جداسازی جامدات در موارد شدید سرریز لایه ی لجن از ته نشینی ثانویه وجود ندارد.

فلوک های نوک سنجاقی : فلوک های نوک سنجاقی به علت تخریب فلوک های لجن به قطعات بسیار ریز ایجاد می شوند که ممکن است به پساب لجن فعال وارد شوند. استدلال شده که باکتری های ریشه ای اسکلت فلوک های لجن فعال را تشکیل می دهند و لذا وجود آنها در تعداد کم موجب می شود که فلوک ها ساختمان خود را از دست داده منجر به ته نشینی ضعیف و ایجاد پساب کدر شوند و شاخص حجمی لجن (SVI) پایین می باشد.

بالا آمدگی لجن (RISING) : لجن بالارونده نتیجه ی افزایش دنیتریفیکاسیون است که از شرایط بی اکسیژن (آنوکسیک) در تانک ته نشینی حاصل می شود. ذرات لجن به حباب های نیتروژن که در حال بالا آمدن هستند چسبیده و تشکیل یک لایه ی لجنی در سطح ته نشینی را می دهد. خروجی نهایی، پسابی کدر واجد BOD5 افزایش یافته، می باشد و کفی از لجن فعال روی سطح ته نشینی ثانویه ایجاد می شود. یک راه حل جهت لجن بالارونده، کم کردن زمان ماند لجن (یعنی افزایش میزان بازگردش لجن فعال) در تانک ته نشینی است.

 ورم کردگی (بالکینگ) : ورم کردن مشکلی است که شامل ته نشینی کند و فشردگی ضعیف جامدات در حوض ته نشینی سیستم لجن فعال می باشد. بالکینگ معمولا به وسیله رشد بیش از حد میکروارگانیسم های رشته ای ایجاد می شود در این حالت مایع رویی بسیار شفاف است و شاخص حجمی لجن (SVI) بالا می باشد. 

کف کردگی (تشکیل کف) : کف به علت وجود سورفا کتانت های تجزیه ناپذیر در فاضلاب و وجود گونه های خاص باکتریایی نظیر نوکاردیا که منجر به ایجاد کف به مقدار زیاد از جامدات لجن فعال، در سطح واحدهای تصفیه می گردد. کف ها تجمع یافته و متعفن می شوند. جامدات می توانند به پساب ثانویه سرریز شوند یا از داخل تانک به راهروها سرریز شوند.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب