مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

 

مواد جامدی که فساد پذیر باشند یا مواد آلی زیادی دارند و در جریان تصفیه، فاضلاب از آن جدا می‌‌شوند، به استثناء آشغال‌های پشت آشغالگیر و دانه های حوضچه دانه گیر لجن محسوب می‌شوند.

سه نوع لجن وجود دارد:

  • لجن اولیه
  • لجن ثانویه
  • لجن ثالثه
پس از مشخص شدن کمیت و کیفیت لجن مباحث زیر مطرح می‌شود:
  1. آمایش لجن: با استفاده از روش‌های فیزیکی یا شیمیایی پیوند بین آب و مواد موجود در لجن را تضعیف می‌کنیم تا بتوانیم آب را از آن خارج کنیم.
  2. تغلیظ لجن: با کاهش آب و افزایش غلظت لجن حجم آن را کاهش می‌دهیم.
  3. تثبیت لجن: در لجن مقادیر زیادی مواد آلی وجود دارد که به سرعت توسط میکروارگانیسم‌ها تجزیه می‌شود که در پی این تجزیه با دو پیامد تولید بو و گرما مواجه می‌شویم. بنابراین در بحث تغلیظ لجن یا باید جلوی میکروب‌ها را گرفت یا مواد آلی را تحت کنترل شکست تا توسط این موجودات شکسته نشوند.فرآیند تثبیت یا با استفاده از موجودات زنده است که به آن هضم می‌گویند یا از طریق افزودن مواد شیمیایی که به آن تثبیت شیمیایی گفته می‌شود.
  4. آبگیری لجن: درجه آبگیری لجن به استفاده مجدد از لجن بستگی دارد. هنگامی که مصرف لجن برای کشاورزی باشد از نظر فنی نیازی به آبگیری نیست اما از نقطه نظر اقتصادی با توجه به مشکلات حمل و نقل لجن آبدار بایذ آبگیری صورت پذیرد.
  5. گند‌ زدایی: رشد عوامل بیماری‌زا در لجن به دلیل عدم وجود شرایط بهینه کم است و بنابراین در سیستم‌های متعارف تصفیه فاضلاب می‌توان آن‌ها را از بین برد.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب