مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

آلاینده اثرگذار بر عملکرد رزین ها

بعضی از مواد موجود در آب می توانند مضر و آلاینده واحدهای تعویض یونی باشند. از این رو برای سلامتی کار واحدهای تعویض یونی بهتر است که این مواد مضر حذف یا بصورت بی ضرر درآیند. مهمترین این آلاینده ها عبارتند از :

1. کلرآراد

همانطور که می دانید برای جلوگیری از رشد باکتری ها به آب کلر می زنند که معمولاغلظت کلرآزاد در آب حدود mg/l 0/2 است . اگر غلظت کلر تا این حد کم باشد تاثیر سوء آن بر واحدهای تعویض یونی قابل چشم پوشی است ولی اگر غلظت کلر بیشتر از mg/l 0/5 شود در آن صورت ممکن است شبکه رزین را مورد حمله قرار دهد و باعث فرسایش فیزیکی رزین ها گردد.

در واحدهای بزرگ تعویض یونی که مقدار حجم رزین زیاد است این فرسایش فیزیکی، از نظر اقتصادی ضرر قابل توجهی را باعث می شود. برای از بین بردن مشکل کلر آزاد می توان آب را قبل از ورود به واحد تعویض یونی از فیلترهای حاوی ذرات ذغال فعال عبور داد و یا بی سولفیت سدیم به آب اضافه کرد تا کلر آزاد تبدیل به یون کلراید شود.


2. مواد معلق و رنگ

مواد ریز معلق می توانند باعث مسدود شدن حفره های سطح رزین ها شوند که در عمل منجر به کاهش راندمان تعویض یونی می شود. برای حذف این آلاینده ها بهتر است آب قبل از ورود به واحد تعویض یونی از فیلتر شنی یا ذغال فعال عبور داده شود.


3. آلودگی آهن

تقریبا مقدار زیادی آهن همراه با مواد آلی جذب شده روی رزین های آنیونی دیده می شود. از این رو ترکیبی از تمیز کردن آهن و مواد آلی می تواند به بهتر شدن راندمان رزین کمک کند. برای تمیز کردن رزین می توان از کلریدریک اسید 10% و یا محلول سدیم دی تیونیت استفاده کردکه باعث کاهش یون آهن موجود و تبدیل به فرم یون آهن دوظرفیتی که محلول تر است می گردد.اگر شستشو با آب نمک قلیایی دنبال شود نتایج بهتری به دست می آید.


4. آلاینده های آلی

شستشوی منظم (هفتگی یا ماهانه) با محلول آب نمک قلیایی باعث حذف آلاینده های آلی خواهد شد. رزین را طبق روش های معمول احیا می کنند و سپس محلول 10% نمک طعام حاوی سود سوز آور 2% (محلول آب نمک قلیایی) را تا دمای 40 درجه سانتیگراد گرم کرده و بستر رزین را از محلول فوق پر می کنند. پس از گذشت 5-10 ساعت محلول آب نمک قلیایی را خارج می سازند.


5. املاح زیاد آب

اگر TDS آب خیلی بیشتر از 400ppm باشد استفاده از روش های دیگر (به ویژه اسمز معکوس) برای کاهش TDS آب ورودی به رزین ها توصیه می شود.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب