طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

بازیافت آب یا تصفیه پیشرفته پساب و بازیابی مجدد آن فرآیند قابل اطمینانی است که در طی آن فاضلاب به آب قابل استفاده مجدد تبدیل می شود.بازیافت آب استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای مصارف سودمند، از قبیل آبیاری کشاورزی و خنک سازی در صنعت است. فاضلاب شهری تصفیه شده حاوی بسیاری از منابع قابل اطمینان و مهم نسبت به فاضلاب های رسیده از جریان های بازگشتی کشاورزی، سیلاب های بارانی و تخلیه های صنعتی است.

روند کمبود آب جهانی در آینده

از حجم کل آب شیرین تجدید پذیر فقط 31 درصد از آن برای مصارف انسان قابل دسترس است. در مقیاس جهانی، آب های برداشتی سالانه برای آبیاری بیش از 65 درصد از کل مصارف انسان را تشکیل می دهد. آب مصرفی صنعت حدود 20 درصد و مصرف شهری حدود 10 درصد است. کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه مخصوصا مصر و عربستان از جمله کشورهایی هستند که کمترین آب شیرین را در اختیار دارند.
در حال حاضر پروژه های اصلاح و بازیافت آب در کشورهای فقیر از نظرمنابع آب، به صورت فزاینده ای پیاده سازی می شود. دیگر عوامل از قبیل نفوذ آب شور در منابع آب شیرین در مناطق ساحلی و ممنوعیت دفع پساب فاضلاب در محیط های زیست حساس، همانا در تصمیم گیری برای بازیافت آب تاثیر خواهد گذاشت. اثرات ناشی از افزایش فعلی و آتی جمعیت جهان، احتیاجات آب و کمبود ناحیه ای و جهانی آب، آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی، توزیع غیریکنواخت منابع آبی و خشکسالی های دوره ای،نیز در ضرورت بازیافت پساب مطرح می گردد لذا 
سازمان ها و متخصصین آب و فاضلاب را  به دنبال منابع جدیدی جهت تأمین آب می باشند. تکنولوژی استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب با کیفیت بالا به عنوان یک منبع آب قابل اعتماد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ابداع روش های تصفیه پیشرفته فاضلاب می توان بخش عمده ای از فاضلاب های صنعتی و نیز فاضلاب های بهداشتی را مورد تصفیه قرار داده و پساب تصفیه شده را به سیکل استفاده مجدد بازگرداند. همچنین با توجه به قرار گیری کشور ما در منطقه کم آب جهان و محدودیت دسترسی به منابع آبی در بخش وسیع از کشور، استفاده از فاضلاب تصفیه شده در مصارف گوناگون می تواند گزینه بسیار مناسب و مقرون به صرفه جهت تامین آب مورد نیاز صنایع مختلف باشد که در عین حال منجر به حفظ منابع آبی موجود و جلوگیری ار اتلاف آب و آلودگی محیط زیست نیز می شود.

دلایل بازیافت آب

• آب ازجمله منابع محدود است و جوامع به طور فزآینده ای کمتر تمایلی به یک بار استفاده از آب دارند.
• مشخص شده است که بازیافت آب به صورت زیاد و خوب، تحقق یافته است.
• کیفیت آب اصلاح شده برای مصارف غیرآشامیدنی از قبیل آبیاری، خنک سازی صنعتی و آب شستشو، مناسب است. بنابراین تهیه منبع آب تکمیلی عامل موثر و کارآمد در مصرف آب می باشد.
• برای رسیدن به هدف توسعه پایدار منابع آب، اطمینان از راندمان بالای مصرف آب ضروری است.
• بازیافت و اصلاح آب با سازماندهی منابع و افزایش راندمان انرژی در تصفیه به مصرف کننده نهایی آب، خدمت می رساند.
• بازیافت آب با کاهش تخلیه حجم پساب تصفیه شده در آب های طبیعی به حفاظت از محیط زیست می پردازد.


مزایای بازیافت آب
• حفاظت از منابع آب شیرین
• مدیریت عناصر ضروری که می تواند منجر به تخریب محیط زیست شوند.
• مزایای اقتصادی با کاهش نیاز به منابع آب اضافی و ساختن زیرساخت ها، اصلاح آب درمکان های توسعه شهری، که منابع کافی وجود ندارد و بهای آب زیاد است، قابل استفاده است.
• آب اصلاح شده از پساب تصفیه شده حاوی عناصر ضروری بوده که اگر این آب برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده شود، مقدار کمی کود شیمیایی برای رشد محصول را تامین می کند. بنابراین آب اصلاح شده نیاز به کود شیمیایی را برآورده می کند که نتیجه آن حفظ منابع است.

انواع بازیافت آب

مهمترین موارد کاربردی بازیافت آب برای آب های بازیابی شده حاصل از فاضلاب های شهری به ترتیب نزولی حجم مصرف در زیر آمده است. اکثریت پروژه های بازیافت آب برای استفاده های غیرآشامیدنی از قبیل کشاورزی، فضای سبز و مصارف صنعتی، مصرف می شوند. در مکان هایی که آب زیرزمینی با آب اصلاح شده تغذیه می شود می توان به طور غیر مستقیم آب آشامیدنی را بازیافت نمود.

1-آبیاری کشاورزی: این مورد در حال حاضر بیشترین نوع استفاده از پساب تصفیه شده در دنیا می باشد.با توجه به اینکه در کشور ما مصارف کشاورزی بیشترین مقدار مصرف آب را به خود اختصاص می دهد، می توان با استفاده از تکنیکهای استفاده مجدد از پساب، منبع آبی مناسبی را برای  بخش کشاورزی و گلخانه های تجاری تأمین کرد.

2-آبیاری مناظر طبیعی: شامل آبیاری پارکها، مناظر طبیعی اطراف فضاهای اداری، تجاری و صنعتی و نیز فضای سبز اطراف مناطق مسکونی می باشد.به دلیل گستردگی مساحت این مناطق آب قابل توجهی صرف این امور می گردد که می تواند از طریق بازگردانی و بازیابی پساب مورد استفاده در منازل، ادارات و فضاهای تجاری ( فاضلاب بهداشتی ) بخش عمده ای از آن را تأمین نمود.

3-بازیافت و اصلاح صنعتی در صنایع بخصوص در بخش فرایندهای آبی و خنک سازی: آب تبرید که برای مصارف برج ها و استخرهای تبرید بکار می رود، عمده ترین میزان بازگردانی را در صنعت به خود اختصاص می دهد. در استفاده از پساب جهت خط تولید صنایع مختلف اغلب به دلیل نیاز به آب با کیفیت مطلوب لازم است بسته به شرایط، باید روش های تصفیه پیشرفته متناسب انتخاب گردیده و  پساب تصفیه شده بعد از ارتقای کیفیت به خط تولید بازگردانده شود.

4-تغذیه منابع آب زیر زمینی: این عمل هم از طریق حوضچه های پخش پساب و هم از طریق تزریق مستقیم به آبخوان های زیر زمینی انجام می شود.

5-مصارف تفریحی و زیست محیطی: شامل تعداد زیادی از مصارف غیر آشامیدنی از قبیل ایجاد دریاچه های تفریحی، تزریق به تالاب ها، افزایش جریانات سطحی و رودخانه ها، تجدید جریان ها، شیلات ها و تولید برف در پیست اسکیاست.

6-مصارف غیر آشامیدنی شهری: مصارفی از قبیل آتش نشانی، تهویه مطبوع، فلش تانک، آب مورد نیاز جهت ساخت و ساز.برای مصارف حاضر عموماً بایستی سیستم مختصری جهت بازگردانی نصب گردد که هزینه آن در مقابل هزینه ناشی از صرفه جویی بسیار اندک بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

7- بازیافت آشامیدنی: مخلوط با مخازن آب، مخلوط با آب زیرزمینی، هدایت آب به آبرسانی شهری

انتخاب روش تصفیه

روش تصفیه پساب و نوع سیستم انتخابی جهت بازگردانی و استفاده مجدد از پساب تابع نوع پساب تولید شده اولیه، کیفیت پساب اولیه، نوع کاربرد پساب بعد از تصفیه و  کیفیت مورد نیاز پساب جهت بازگردانی و استفاده مجدد می باشد. لذا با توجه به گستردگی روش های تصفیه نوین و نیز کیفیت های بسیار متفاوت پساب ها به ویژه در مورد پساب های صنعتی، انتخاب روش تصفیه پساب نیازمند بررسی و مطالعه جامع از وضعیت موجود و تعیین ویژگی های پساب اولیه می باشد. 

بسته به کیفیت مورد نیاز، سیستم های مختلف از جمله سیستم های غشایی نظیر بیوراکتور غشایی MBR، فیلتراسیون غشایی اسمز معکوس، سیستم های تصفیه BNR جهت حذف ازت و فسفر و روش های پیشرفته جذب و سایر سیستم های تصفیه پیشرفته می توان جهت بازیافت استفاده کرد.

پروژه های موفق بازیافت پساب صنعتی

در همین راستا شرکت فنی مهندسی نهراب زیست با تکیه بر دانش فنی متخصصین خود و با بکارگیری جدیدترین تکنولوژی ها اقدام به طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستم های تصفیه پیشرفته پساب صنعتی با هدف بازیابی و استفاده مجدد از پساب و در عین حال کاهش هزینه های مربوط به تامین منابع آبی مورد نیاز صنایع می نماید. از جمله پروژه های موفقیت آمیز اجرا شده توسط این شرکت پروژه تصفیه و بازیابی پساب صنعتی و فاضلاب بهداشتی کارخانه ایران خودرو خراسان به ظرفیت 800 متر مکعب در شبانه روز می باشد که پساب تصفیه شده به عنوان منبع آب ورودی به دستگاه اسمز مکعوس(RO) جهت تامین آب مورد نیاز خط تولید مورد استفاده قرار گرفته است. پروژه موفق دیگر که اخیرا انجام گردیده است مربوط به تصفیه پساب صنعتی کارخانه سیگارسازی جی تی آی پارسیان به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز است. در این پروژه پساب سیگارسازی تصفیه و پس از ورود به دستگاه اسمز معکوس (RO) به آب دمین تبدیل شده و جهت استفاده مجدد به خط تولید ارسال می گردد.

 لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید. 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب