مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

فاضلاب کارخانجات کاشی و سرامیک حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگین و مواد معدنی می باشند که می توانند مشکلاتی چون آلودگی آبهای زیرزمینی و محیط زیست را سبب شوند. فلزات سنگین موجود در لجن دفع شده در محیط زیست به میزانی بیش از حدود مجاز، مشکلات زیادی ایجاد می کند که در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات زیان باری روی جانوران و گیاهان منطقه دارد.

با ورود اين فلزات سنگين به زنجيره غذايي، سلامت انسان و محيط زيست در اين مناطق، در معرض خطر مي باشد.در نتيجه عدم حذف اين فلزات از فاضلا بهاي صنعتي وورود آن به منابع آبي و محيط زيست، علاوه بر اثراتزيست محيطي براي اكوسيستم، عوارض مختلفي نيز برايانسان دارد. يكي از اساسي ترين مسائل در رابطه با فلزاتسنگين، عدم متابوليزه شدن آنها در بدن مي باشد. در واقعفلزات سنگين، پس از ورود به بدن، ديگر از بدن دفعنمي شوند، بلكه در باف تهايي مثل: بافت چربي، عضلات واستخوان ها، رسوب كرده و انباشته مي شوند كه همين امر،موجب بروز بيمار يها و عوارض متعددي در بدن مي شود. بهطور عام، فلزات سنگين، سم هاي سيستميك بوده و با اثراختصاصي بر روي اعصاب، كليه، جنين و سرطان زايي،مي توانند سبب مرگ و مير شوند. فلزات سنگين، با ايجاداختلال در سيستم ذهني و عصبي بدن و تحت تأثير قراردادننوروترانس ميتورها و همچنين اثرات قلبي و عروقي و اثر برروي سيستم ايمني و توليدمثل، رفتار انسان ها را تحت تأثيرقرار مي دهند.در سال هاي اخير، روش هاي زيادي براي حذف فلزاتسنگين از فاضلاب صنعتي توسعه يافته است كه مهمتريناين تكنولوژي ها شامل كواگولاسيون/ فلوكولاسيون، ترسيبشيميايي، اكسيداسيون- احياي شيميايي، اسمز معكوس،الكترودياليز، فرايندهاي الكتروشيميايي و استفاده از جاذ بهاي مختلف مي باشد. 

مهمترين روش هاي شيميايي حذففلزات سنگين از لجن شامل: روش هايي از قبيل استخراج با اتيلن دي آمين تترا استيك اسيد(EDTA) و سپس تصفيه اسيدي، استخراج با استفاده از روش هاي بيولوژيكي با استفاده از باكتري هايي مثل: تيوباسيلوس فرواكسيدانس و تيوباسيلوس تيواكسيدانس مي باشد كه هزينه اين روش، 80 درصد كمتر از رو شهاي شيميايي است. با كاربرد اين روش، بيش از%80 غلظت اوليه فلزات سنگين موجود در لجن (Ni ، Cd ،Mn ،Zn) بعد از گذشت 8-10 روز كاهش مي يابد و درصد حذف فلزات Pb و Cr در حدود 30-40 درصد در این زمان می‌باشد. 

 

 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب